I N V E S T I T O R I G R A D I T E L J

Osnovni poslovni cilj kompanije NEIMAR-V jeste zadovoljavanje zahteva za najvišim nivoom kvaliteta života i privređivanja kroz stalno unapređivanje kadrovskih, tehnoloških i idejnih koncepata stvaranja životnog i radnog prostora. Osnovni tržišni cilj kompanije NEIMAR-V je dalje osnaživanje sopstvene liderske pozicije u gradnji visokokvalitetnog stambenog i poslovnog prostora.

Blok 67A

SAVADA

Blok 67a nalazi se na jednoj od najboljih lokacija na Novom Beogradu.

Savada 2

HOME-vesti

Naselje ‪‎Savada‬ dobija proširenje u vidu 4 nove lamele.

Zgrada u Radoja Dakića

HOME-reference

U izgradnji je još jedan projekat kompanije Neimar-V, zgrada u Radoja Dakića na Novom Beogradu.

Nagrade i priznanja

superbrands
superbrandssuperbrands