GP1

GP1

Bežanijska kosa GP1

Stambeno-poslovni objekat u ulici Nedeljka Gvozdenovica br. 22a i 22b, Novi Beograd naselje Bežanijska Kosa Predmetna lokacija se nalazi na katastarskoj parceli 3641/8 KO Novi Beograd, površine 2884,0 m2.

Spratnost objekta je Po(-1)+Po(-2)+P+5+Ps.

U podrumskim nivoima ima slobodnih parking mesta za prodaju.

INVESTITOR: “NEIMAR V” a.d.d.

LOKACIJSKA DOZVOLA:

GRAÐEVINSKA DOZVOLA:

Beograd

  • IX-15 br. 350.7 – 81/2010 od 23.04.2010.god.
  • IX-18 br. 351.7 – 32/2011 od 22.07.2011.god.

A1-A9-A17-A25-A33-JEDNOSOBANJednosoban 34.30m²
A2-A10-A18-A26-A34-TROSOBANTrosoban 78.76m²
A3-A11-A19-A27-A35-CETVOROSOBANČetvorosoban 95.68m²


A4-A12-A20-A28-A36-CETVOROSOBANČetvorosoban 98.16m²
A5-A13-A21-A29-A37-TROSOBANTrosoban 79.07m²
A6-A14-A22-A30-A38-DVOSOBANDvosoban 51.53m²


A7-A15-A23-A31-A39-DVOSOBANDvosoban 51.21m²
A8-A16-A24-A32-A40-DVOSOBANDvosoban 60.21m²
Povuceni-sprat-ulaz-a-A46Trosoban 74.27m²


B1-B10-B19-B28-JEDNOSOBANJednosoban 34.28m²
B2-B11-B20-B29-DVOSOBANDvosoban 60.86m²
B3-B12-B21-B30-DVOSOBANDvosoban 59.83m²


B4-B13-B22-B31-DVOSOBANDvosoban 52.11m²
B5-B14-B23-B32-TROSOBANTrosoban 75.05m²
B6-B15-B24-B33-TROSOBANTrosoban 72.76m²


B7-B16-B25-B34-DVOSOBANDvosoban 44.14m²
B8-B17-B26-B35-TROSOBANTrosoban 74.76m²
B9-B18-B27-B36-TROSOBANTrosoban 74.68m²


Povuceni-peti-sprat-b-ulaz-B40Dvosoban 51.91m²
Povuceni-sprat-B-ulaz-B38Dvosoban 60.32m²


Lokal 12Lokal 12 – 34.24m²
Lokal 14Lokal 14 – 27.57m²
Lokal 15Lokal 15 – 53.30m²


Lokal 16Lokal 16 – 53.65m²
Lokal 17Lokal 17 – 27.36m²
Lokal 18Lokal 18 – 42.87m²


Lokal 19Lokal 19 – 34.40m²