O kompaniji

Za 23 godine postojanja – milion kvadrata.

To je rezultat poslovanja kompanije za investicije, izgradnju i projektovanje – Neimar V. Zgrade za stanovanje i objekti za poslovanje u kojima je smešteno tih milion kvadrata, oplemenili su arhitekturu i prostore Beograda i Srbije.

U 2012. i 2013. godini, Neimar V je izgradio oko 100 000 kvadratnih metara stambenog, poslovnog, proizvodnog i javnog prostora. Polovina je gradjena na osnovu sopstvenih projekata, u kojima je Neimar V– i investitor, i glavni izvodjač radova. Svi objekti Neimara V prepoznaju se se po funkcionalnoj i ekonomičnoj organizaciji prostora, kvalitetu izvodjenja, izboru proverenih i najprirodnijih materijala. U te prostore ugradjuje se moderna i pouzdana oprema.

U 2014.i 2015. godini, Neimar V gradi oko 50.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, na najekskluzivnijim lokacijama u Beogradu, a jos toliko kvadrata u planu je za 2016., 2017., i 2018. godinu. Neimar V je jedna od retkih kompanija koja pored investiranja,izgradnje i realizacije sopstvenih projekata, pruža usluge izvođenja radova za treća lica.

objekti-reference-pc-orac-01

Neimar V je funkcionalno veoma dobro organizovana firma, u okviru koje koordinirano i efikasno obavljaju poslove sledeće jedinice:

  • jedinica za pripremu i projektovanje
  • jedinica za ugovaranje
  • jedinica za izvodjenje radova
  • jedinica za tehničku kontolu
  • jedinica za održavanje
  • jedinica za podršku i mehanizaciju
  • jedinica za prodaju
  • jedinica za komercijalne poslove
  • jedinica za finansije
  • jedinica za pravne i opšte poslove

 

Neimar V okuplja 300 zaposlenih, različitih stručnih kvalifikacija, dok još oko 300 lica radi na povremenim poslovnima. Neimar V saradjuje sa oko 300 kooperanata, podizvodjača i dobavljača materijala i opreme.

Neimar V je učesnik velikog broja humanitarnih akcija i aktivnosti podrške pojedincima i ustanovama. Neimar V kao poslovno odgovorna i savesna firma pravovremeno je prepoznala značaj i perspektivu poljoprivrede i proizvodnje hrane. U ovu delatnost uložena su značajna finansijska sredstva, pre svega za kupovinu zemljišta, mašina i opreme.

Danas Neimar V sa svojom partnerskom firmom Kemoimpeks, poseduje poljoprvredno-ribarsko preduzeće Sveti Nikola, jedno od najuspešnijih u Vojvodini i Srbiji.