Dr. Ivana Ribara

10.000
Purpose Sale
Location
  • Vrta objekta: Stambeni objekat
  • Godina gradnje: 2013.
  • Investitor: Građevinska derekcija Srbije