Naselje S. Stepanović

16.000
Purpose Sale
Location
  • Vrta objekta: stambeno-poslovni objekat
  • Godina gradnje: 2013.
  • Investitor: Građevinska Direkcija Srbije d.o.o