RZZO

5.000
Purpose Sale
Location
  • Vrta objekta: Administrativni objekat KBC Dr Dragiša Mišović
  • Godina gradnje: 2010.
  • Investitor: Repubnički zavod za zdravstveno osiguranje