Denkova bašta

65.000
Purpose Sale
Location
  • Vrta objekta: Stambeni kompleks
  • Godina gradnje: 2003.
  • Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Neimar V