Novoprojektovani stambeno-poslovni objekat Neimara V u Gramšijevoj 3, predstavlja jedinstvenu celinu sa postojećim objektom "Ikarusa", izgrađenog 1936.godine. Zbog blizine velikih i važnih saobraćajnica, blizine reke i dobre povezanosti sa ostatkom grada, objekat u Gramšijevoj 3 se nalazi na izuzetnoj lokaciji.

Funkcionalno objekat sadrži:

  • dve etaže podzemne garaže sa 75 garažnih mesta,
  • poslovni prostor u prizemlju ka Ulici KlareCetkin i u suterenu ka Gramšijevoj ulici
  • i 55 stanova u ostatku objekta