SRPS OHSAS 18001-2008

JUQS – DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR SISTEMA KVALITETA d.o.o., Trg Republike 3/1, Beograd, Republika Srbija, je dana 24.12.2008 godine, a na osnovu izveštaja o ocenjivanju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu broj I-1584/08 izdala SERTIFIKAT Reg.br. O-0009 kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je uspostavio i primenjuje NEIMAR-V a.d. u saglasnosti sa standardom za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001 : 2008 i odnosi se na celu organizaciju. Pomenuti standardi se odnose na projektovanje građevinskih objekata i izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje i niskogradnje.

SRPS OHSAS 18001-2008SRPS OHSAS 18001:2008
SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

 • OHSAS

Predmet

Ovim OHSAS standardom utvrđuju se zahtevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ( OH&S sistem upravljanja ) kako bi se omogućilo da organizacija upravlja OH&S rizicima i da poboljša svoj OH&S učinak .

CILJEVI

Cilj sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se :

 • Standardizuje proces upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu,
 • Primenom ove procedure poveća bezbednost zaposlenih
 • Preventivno deluje na sve zaposlene kako bi se razvijala svest o bezbednosti i zdravlju na radu.

Ova procedura se primenjuje na svim projektima privrednog društva , tokom ugovaranja, projektovanja, izvođenja pripremnih radova, izgradnje, primopredaje objekata i izvođenja radova u garantnom periodu.

Ova procedura utvrđuje program mera bezbednosti i zdravlja na radu, pri čemu obuhvata sledeće grupe aktivnosti:

 • utvrđivanje mera i sredstava BZNR;
 • izbor vršilaca poslova BZNR;
 • izrada plana BZNR;
 • definisanje radnih mesta sa povećanim rizikom;
 • izrada elaborata o uređenju gradilišta;
 • izrada spiskova ličnih zaštitnih sredstava za realizaciju ugovora;
 • nabavka ličnih zaštitnih sredstava;
 • kontrola i praćenje primene mera BZNR