Dobijena građevinska dozvola za objekat Gramšijeva

februar 2018.

Dobijena građevinska dozvola za objekat Gramšijeva

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske poslove u postupku objedinjene procedure, Odeljenje za građevinske poslove za objekte BRGP preko 800 m2, postupajući po usaglašenom zahtevu investitora „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, izdaje se: GRAĐEVINSKA DOZVOLA ODOBRAVA SE investitoru „NEIMAR V“ a.d iz Beograda, ul. Kneginje Zorke broj ...

Detaljnije